2018-03-19

Pagano (1553)

Egy izgalmas utalást találtam egy régi, 2012-es topik HEMA injury - Germany az egyik hozzászólásában.

Steven Reich:
"Read Pagano's 1550 narrative of the exhibition sword bout between the two youths. Clearly, they were wearing protective headgear--the author describes it." (Korábban is láttam, de valahogy nem jártam utána.)

GS: Pagano Renaissance fencing master

"From 1553, we have the only surviving treatise of a possible Neapolitan school, Le Tre Giornate (The Three Days) by Marcantonio Pagano. Despite being written well into the Renaissance Pagano's work focuses on medieval weapons: the two-handed sword, the partisan, and a slashing spear called coltello inhastato ("pole knife")."

És az utolsó GS: Marcantonio Pagano 1553.

"What if I told you that in 1553 people fenced with longswords hard and fast, with protection and masks? (Írja Piermarco Terminiello)

“Sir Don Costantino, as one of those aware of their play, quickly said in a loud voice: “halt my good fellows, that you will witness two valiant men”.

At these words many were opposed, asserting worriedly that itshouldn’t be allowed for two youngsters to partake in this play with two handed swords, unarmoured as they appeared.

The Prince and the Duke of Amalfi, as it happens gentlemen not easily frightened by such games, even they were suddenly struck with concern; and would have been even more so, had Pagano not assured them that the play between the two would end well.

This was because, having left space for the combatants, as soon as the two youngsters appeared, facing each other with their spadoni, all of their apparel seemed normal. But nonetheless underneath they were armoured, which none of those present, however discerning they might have been, had noticed.

The most appropriate measure was that they had hats on their head, made in such a way that as soon as they lifted them, an iron mask came out to cover their faces.

Pagano divided the two of them, and from that moment, having taken a step back, suddenly they produced fierce blows, touching their hands to their hats so that their faces remained armoured.

They were strong with their sword in hand, and by God with such speed that they seemed two bolts of lighting entwining with each other.

Marcantonio Pagano (1553) [1] [2]

Némi kereséssel még az is megtudható, hogy a küzdő fiatalemberek a vívómester rokonai voltak, konkrtétan unokaöccsei. Nem semmi a vívómester megjelenése! [3]
__________

1. Történelmi vívókönyvek mikrofordításait tartalmazza.
    A place to post micro-translations of historical fencing treatises.

2. 2016 márciusában készítette Piermarco Terminiello brit HEMA-kutató.

3.
"In a history of the Pagano family there are some biographical notes on Marcantonio Pagano (published in 1553). He was apparently born in 1503 and died aged 59 years, having dedicated the last ten years of his life to teaching the art of arms to others. There is also a physical description of Marcantonio: tall, powerfully built with a shaved head, small ears, a hirsute brow, and a forked beard nearly down to his waist.

In Marcantonio's book there are descriptions of a pair of fights (one night with spadoni the next with daggers) between two of Marcantonio's young nephews: Mutio Pagano and Gerolamo Pagano."


2018-03-14

Virtuális

Virtuális kiállítás

A plakát

"Összefoglaló
  Pont 100 éve annak, hogy a Bányászati és Erdészeti Főiskola kénytelen volt elhagyni Selmecbányát. Az 1918-at megelőző évtizedekben pezsgő egyesületi sportélet - tornászás, atlétika, vívás, birkózás, túrázás - folyt az Akadémián. A kiállítás a selmeci vívás legizgalmasabb időszakát szeretné bemutatni korabeli fényképek és tárgyak segítségével.

  Az összegyűjtött anyag két nagyobb tematika szerint lett csoportosítva. A vívásoktatás tárgykör azokat a vívóeszközöket (kardokat, fejvédet, vívókesztyűket) mutatja be, melyekhez hasonlókat a selmeci diákok is használtak a gyakorlás során. Továbbá korabeli vívókönyveket láthat az érdeklődő, megismerheti az akadémiai vívóklub 1860 és 1918 közötti történetét, a Selmecbányán oktató lovag Arlow Gusztáv vívómester életútját.

A kiállított tárgyak másik része a XIX. század utolsó évtizedeinek, illetve a XX. század elejének párbajmániás hangulatát kívánja érzékeltetni. Annak az időszaknak a soha vissza nem térő, Krúdy Gyula által finoman megrajzolt légkörét, amikor a vidéki gimnazista diáktól kezdve a székesfővárosi neves politikusig bezárólag sokan és sokszor párbajban kívánták bizonyítani úriember mivoltukat. Akkor még gyakran megtörtént, hogy a vívóegyletben tanultakat kardpárbajban is hasznosítani tudta a felkészült sportoló. A párbajvívás gyakorlására szolgáló kardok, Clair Vilmos legismertebb munkája a Párbaj-Codex egészítik ki a korabeli újságokban megjelenő - néha véresen komoly - történeteket
." [BE] 

Selmeci hagyományőrzők

A kiállításon 2 tárló és 10 tabló látható. Tablók:

1. A kiállítás plakátja.
2. Összefoglaló (10 mondat); akadémiai hallgatók kardokkal 
   (bányász és erdész egyenruhában).
3. A Selmeci Akadémia rövid története; az Athletikai Club történetének 
   fontosabb évszámai; Arlow Gusztáv életrajza; adatok Harwich Ernőről.
4. 1909-es újságcikk a házi versenyről; csoportkép a klubtagokról (1890).
5. Arlow arcképe karddal (1901) [AR]
6. Vívók (1894, 1902)
7. Párbajozó vívóállásban (53. ábra) [AR]
8. Párbajozók
9. Újságcikkek párbajokról (Tisza vs Károlyi, Keglevich, egy párbaj Arlow termében)

Végül, a 10. tablón látható az 1890-es érme, Németh Árpád vívómester életrajza (+ egy jó kép a FB-ról), valamint a kiállítás impresszuma.


Tárlók:
 • 2 vívókard (krómozott, gömb) (3), Cemens Jung; könnyű fejvéd (700+ g), könyökvédő; 2 vívókesztyű; Arlow könyv (1902)
 • 2 párbajvívás gyakorló (1), (2); Murz Frigyes könyve (1890); Clair Vilmos Párbaj-Codexének 14. kiadása (1927); Magyar párbaj (2002); vívóplakettek.
Lassan kezdünk...

 Érdeklődők

Hagyományőrző vállak

Szakmai társalgás és borozgatás
 
Búcsú...

Képek: Lady Pippy

2018-03-07

„Párbajkardok”

Egy kiállítás kapcsán került a kezembe az alábbi három kard Németh Árpád vívómester gyűjteményéből. Elmondása szerint ebből az első kettőt párbajvívás gyakorlására használták.

1. Gasser (jelőlés a pengén)

Tömeg: ...................... 743 g
Súlypont: .................. 105 mm
Vastagság [1]: ............ 7 mm
Szélesség: .................. 20 mm
Vastagság [2]: ........... 3,5 mm
Szélesség: ................. 17 mm
Vastagság [3]: .......... 1,5 mm
Szélesség: ................. 15 mm
Penge hossza: .......... 860 mm
Ívmagasság: ............ 26 mm
Éle: .......................... ~1 mm
Kosár szélessége: ..... 90 mm

2. Aranyszínű, fémhálós markolat

Tömeg: .................... 661 g
Súlypont: ................ 85 mm
Vastagság [1]: .......... 6 mm
Szélesség: ............... 18,5 mm
Vastagság [2]: ......... 3,5 mm
Szélesség: ............... 16 mm
Vastagság [3]: ........ 1,3 mm
Szélesség: ............... 12 mm
Penge hossza: ......... 845 mm
Ívmagasság: ........... 23 mm
Kosár szélessége: .... 90 mm [4]


A következő már egy sima vívókard.

3. Weyersberg K. Stamm Solingen (12/835 mm) (kép)

Tömeg: .................... 590 g
Súlypont: ................ 90 mm
Vastagság [1]: ......... 5 mm
Szélesség: ............... 17,5 mm
Vastagság [2]: ......... 4 mm
Szélesség: ............... 13 mm
Vastagság [3]: ......... 1,5 mm
Szélesség: ............... 10,5 mm
Penge hossza: ......... 835 mm
Ívmagasság: ........... 20,5 mm
Kosár szélessége: .... 90 mm

A kiállításon bemutatásra került még egy vívókard (Cemens Jung Solingen)
______________________________________________
1. Közvetlenül a kosárnál.
2. A penge közepén mérve.
3. A hegy környékén.
4. A mostani olimpiai kardkosár 140 mm-es.
5. Ennek van kézi kovácsolású, vaslemez, szinte félgömb kosara. Meg bőrgyűrű
   a mutatóujjnak.

2018-02-20

Harwich Ernő

  Eddig csak egy név volt abban a tanulmányban, amely összefoglalta a selmeci szervezett sportélet fontosabb eseményeit 1860 és 1896 között. [1] Szerencsére megmaradt egy tablókép 1896-ból. Sajnos pont azon a helyen sérült meg a tabló, ahol az ő arcmása található. Némi munkával sikerült elfogadható állapotba hozni a fényképet.


Harwich Ernő (1873-?)

Lássunk pár adatot a képen látható fiatalemberről, aki felvétel készítésének pillanatában ~23 éves lehetett.

  Ifj. Harwich Ernő 1873-ban született Fehérvárcsurgón, ahol édesapja, id. Harwich Ernő (1842-1907) uradalmi erdész volt a Károlyi grófok birtokán. Apja nyomdokait követve erdésznek tanult az Akadémián. A selmeci évek alatt aktívan részt vett az alma mater sportéletének szervezésében. 1895-ban ő vezeti a diákok vívóedzéseit, ekkor vívók létszáma 12 fő. [2], [4] 1896-ban végzett Selmecbányán. Idővel m. kir. erdészjelöltként belép az Országos Erdészeti Egyesületbe. 1901-ben Csepregen a járási erdőgondnokság ideiglenes vezetője. 1904-1905 körül uradalmi erdőgondnokká neveztetett ki Sárvárra. 1913-ban arról írt a Népszava, hogy súlyos testi sértés miatt bíróság elé állították, mert a vád szerint - állítólag - bántalmazott egy tetten ért román orvvadászt. A bíróság felmentette.

  Nem tudjuk, hogy miként került ki az I. világháború hadszintereire. Már hadapródként is megtaláljuk nevét egy gyalogezred névsorában. 1916 februárjában már hadnagy. Egy évvel később megkapja a hadidíszítményes 3. o. katonai érdemérmet „az ellenség előtt tanusított vitéz magatartás elismeréséül”. Ekkor népfölkelő főhadnagy az 5. sz. honvéd huszárezrednél. Utána már nem találjuk a nevét a forrásokban, lehetséges, hogy meghalt a fronton, netalán valamelyik hátországi kórházban vagy végzett vele a spanyolnátha. Ki tudja?

  Eddig nem találtam további adatot Harwich Ernő vívói, vívómesteri ténykedéséről. Elképzelhető, hogy csak a selmecbányai évei alatt foglalkozott vívással.


A kép így nézett ki eredeti állapotában

___________________________
 1. Harwich Ernő: Az akadémíaí athléta-club torténete 1860-tól 1896-ig. Debrecen, 1896.
 2. A tanulmányban az szerepel, hogy vívómester. Jelenleg nincs olyan független adat, ami igazolná Harwich Ernő vívómesteri képesítését. Abban az időszakban gyakorlatilag bárki mondhatta magáról, hogy ő bizony vívómester, hiszen a tevékenység nem volt vizsgához, képesítéshez kötve. Ha értett a víváshoz, akkor tanította. Csak 1929 után szabályozták állami szinten a kérdést.
 3. Rendeleti közlöny a m. királyi honvédség számára. 1917. január 13., 6. szám.
 4. Az egyesületi tagok száma 57 fő, ami kimondottan jelentősnek mondható az akkori akadémiai hallgatóság létszámához (154 fő) képest, hiszen a hallgatok 37% volt tagja a sportegyesületnek. (A m. kir. bányászati és erdészeti akadémia 1895-6. évi valetáns hallgatói tablón 39 fő szerepel.)

2018-02-11

Grúz szablya

   Ilyen-olyan keresések véletlen találata. 


Egy szép kaukázusi szablya 
(grúz; gurda pengével, XIX. sz.) [3]

  Igazából nem a szablya miatt mentettem el az oldalt, hanem a szerző azon állítás miatt, hogy pontosan ismert az új kardtípus megjelenésének ideje - a szablya a VI-VII. században jelenik meg türk népeknél. Az Altaj-hegység vidékéről került a hetedik században a Kazár Kaganátus területére, és innen terjedt el Kelet-Európa nomád népeinél.
__________________
 1. Az oldal elrendezését kissé átalakítottam, mivel a számomra érdekes szöveg pont lent volt.
 2. Talán erre a markolatra mondta Szőllősy Gábor, hogy adzsem (?) típusú.
 3. Dmitrij Alekszejev: Enciklopedija oruzsija. Litres, 2017, 151. o. (Nagyon szép könyv!)

2018-02-07

Menő martalócok

  A lenti képet akkor találtam, amikor belenéztem Romsics Ignác 2017-ben kiadott Magyarország története c. könyvbe, ahol a honfoglalás kori részre voltam kíváncsi.


Portyázó törökök, 1568; vízfestmény [1]


  Különösen a borotvált fejű martalóc tetszik. Elképesztő a korabeli piercingje! Valószínűleg patkószögeket szúr át a fejbőren. Lehet, hogy valamilyen módon kapcsolódik a nyakában fityegő szerencsepatkóhoz. A könyvben némileg levágott változatban szerepel a kép: nem látszik a lándzsa hegye, meg a turbános harcos jobb kezében levő csákányfokos. Apró hibát lehet találni a szövegben is: „Fokossal, dárdával és szablyával (jatagánnal) felfegyverkezett török könnyűlovasok egy 1568-ban készült vízfestményen”. A menő martalóc kezében egy klasszikus magyar szablya látható: viszonylag hosszú keresztvas, keresztvas-tüskék, pengevájat, magyaros markolatkupak. Ez garantáltan nem jatagán! 
   Érdemes megfigyelni a menő, magas sarkú, rövid csizmákat. A piercinges martalóc bal combja alatt jól látszik egy kellően méretes hosszútőr, a turbános nyerge mellett pedig egy hárítópántos, lóra való pallos, aminek némileg olyan a markolata, mint egy parasztkésnek.

  Ha nem tévedek, akkor ezek lennének az akindzsik.
____________
 1. A képet számos helyen meg lehet találni: pl. itt. Project Multimedia History of Hungary and Finland on CD-ROM (Képek, ábrák, hanganyagok és filmrészletek jegyzéke, lelőhelyei). Romsics könyvében a 208. o. után következő III. Kép- és térképmelléklet első képe.
 2. A Magyar Kódex (Kossuth Kiadó, 2000) III. kötetének 122. oldalán is megtalálható. Itt egy további könyvre hivatkoznak A Habsburgok. Egy európai dinasztia története. Gulliver Kiadó, Bp., 1995. Tovább már nem követtem a vízfestmény történetét.

2018-01-30

BSz-1

  A XXI. századi gyakorlóeszközök a víváskutatás mostohagyermekei: ezeket a vívókardokat előbb kitalálják, kifejlesztik, majd egy ideig használják őket, aztán előbb-utóbb eltörik (szétverik), végül kidobják a szemétbe, netalán ott porosodnak valamelyik raktár legsötétebb sarkában. Ritkán készül olyan alapos leírás, amely tartalmazná a pontos méreteket, a súlypont helyét, az eszköz tömegét stb. Pedig ezek a részletek sokat segítenek abban, hogy jobban értsük az adott vívókard alkalmazásának számos technikai apróságát.

  Korábban már írtam a baranta szablyavívás most használatos gyakorlójáról (BSz-4). Most az eszköz őséről szeretnék felidézni pár adatot.

A baranta szabadvívás során használt eszköz. Pár kép és néhány adat:
- penge hossza: ............................... 80,5 cm
- íve: ............................................... ~5 cm
- penge szélessége: ......................... ~ 5 cm
- keresztvas hossza: ...................... 11 cm
- markolat hossza: ........................ 12,5 cm
- markolat vastagsága: .................. 2 cm
- súlypont: ...................................... 26-27 cm (a keresztvastól mérve)!
[1]
Tudomásom szerint ez az első "tudományos közlés" a baranta gyakorlókardról.” [2]


  A 3. képen jól látszik az óvális hárítólemez két csapolása, hogy az egész „keresztvas” és markolat fele fehér szigetelőszalaggal van betekerve. A natur fa markolaton nincs semmi, jól olvasható egy szótöredék „...nyi”, valószínűleg a Zrínyi Baranta csapat egyik, a versenyen használt gyakorlóját fényképeztem le. (A képek a 2012-es Baranta Világkupán készültek, a miskolci városi sportcsarnokban.)

  2011-ben úgy mentem el az első baranta vívóversenyemre, hogy előtte még soha nem volt a kezembe ilyen vívókard. Utána döntöttem úgy, készítek egy másolatot, amivel legalább egyedül lehet valamennyit gyakorolni, hogy szokja a kezem. Ez látható a képen. (5 cm széles, gyári kerítéslécből készült.)


Az elajándékozott „kard”
_____________________________
 1. A vívóeszköz formája leginkább egy honfoglalás kori szablyára emlékeztet. Azoknak volt ilyen rövid keresztvasuk. A súlypontja pedig a lovassági kardok adatainak felel meg.
 2. Az adatok és a képek 2012-ben jelentek meg az Index.hu Harcművészetek topikjában.
 3. A képek ebben a hozzászólásban lehet megtalálni.